BANESTATUS

“Nogle af de bedste greens, vi har set i mange år”  – DGU’s rating komité 2006 & 2012

Banestatus opdateres så snart der er ændringer.

Seneste opdatering: 28/01-2019 kl. 8.30

18 hulsbanen er åben fra rød tee til sommergreens.

Til ca medio marts spilles der fra rød tee, da gule tees er meget slidte.

Det vil heller ikke være muligt at køre med buggy.

Mvh. Greenkeeperne

Vintergolf i Vallø

Vintergolfsæsonen er i fuld gang. Det betyder at vi laver forskellige tiltag for at minimere slitagen af vores golfbane. Vi spiller til sommergreens og banen vil kun være lukket hvis der er sne. Den kan være midlertidigt lukket ved rimfrost og store mængder vand.

1. Flaget vil altid stå i den forreste del af greenen for at skåne resten mest muligt.

2. Trafikregulering med snore. Formålet med snorene er at flytte slitagen til områder som ikke benyttes om sommeren. Her kan den enkelte golfspiller hjælpe til ved altid at benytte den modsatte side af tee stedet til placering af sin vogn hvis det er muligt.

3. Der bliver ikke indført vognforbud men alle opfordres til at bruge bærebag.

4. Banetoilettet og vaskepladsen ved det lille bagrum lukkes.

5. Hvis slitagen på de gule tee steder bliver for stor spilles der udelukkende fra rød tee

Tak for at i viser hensyn. Vi ønsker jer en god vintersæson 2018/19 i Vallø Golf

Med venlig hilsen

Greenkeeperne

John Laursen