I Vallø Golfcenter tilbyder vi også andre aktiviteter end golf. Du kan bl.a spille krolf. Vi tilbyder også en 5 km lang natursti rundt om vores golfbaner, naturstien kan frit benyttes af alle.