SGS SELANDIA

SGS Selandia Golf for fuldtidsmedlemmer

Vallø Golf har igen i 2021 indgået samarbejde med 6 sjællandske klubber: Falster, Greve, Ishøj, Harekær, Køge og Sydsjælland. Spillerettighederne i ordningen gælder fra den 1. april til den 31. oktober 2021 alle ugens dage med undtagelse af tidsrummet fra kl. 8.00-13.00 på lørdage, søndage og helligdage (5. juni opfattes som en helligdag).

Hverdagsmedlemmer kan dog kun benytte deres spilleret på hverdage. Ordningen gælder kun for fuldtidsmedlemmer (senior plus)

Pris

Kr. 975,00,- (efter 01.08.2021 betales halv pris)

Kr. 487,50,-  for juniorer til halv pris 

Ordningen tilkøbes i din hjemmeklub.

Bolde på drivingrange

Drivingrange kan kun benyttes i forbindelse med spil på banen. Betaling for bolde på drivingrange påhviler den enkelte spiller medmindre samarbejdspartneren udbyder frie bolde.

Booking af tider

Booking af tider foregår på www.golfbox.dk efter gældende regler for hver enkelt samarbejdspartners baneanlæg. På touchstanderen rettes prisen til 0 kr. og der skrives ”SGS” i kommentarfeltet – meD minDre prisen allerede er rettet ned til 0 kr. via Golfbox.Spilleren skal indskrive sig i greenfeebogen, hvis en sådan anvendes. i bogen anføres nr. fra greenfeekuvert og i beløbsfeltet skrives ”SGS”.

Bagtag bæres synligt.

Vi ønsker rigtig god fornøjelse!

 

OBS: Der er ikke længere nogen karensperiode for tilkøb af SGS, hvis du vælger at skifte klub.