BESTYRELSE OG UDVALG

Bestyrelse:

Frede Zeiler – Formand
Mobil: 40 26 64 48
E-mail: formand@valloe-golf.dk

Jytte Storm – Næstformand
Mobil: 22 79 58 28
E-mail: jyttestorm1@gmail.com

Torben Barrett – Sekretær
email: torbenbarrett@gmail.com

Henrik Fahrenholz – Juniorformand
email: fahrenholz@mail.dk

Henning Birkehøj-  Medlem – Kasserer
email:kasserer@valloe-golfklub.dk

Finn Videø – Medlem, kommun ikation, presse
email: fam.vidoe@gmail.com

Marianne Bardenfleth – Medlem
email: MarianneBardenfleth@gmail.com

Flemming Knudsen – Medlem
email: flkn1711@gmail.com

1. suppleant Christian Holst Overgaard

2. suppleant Pia Jakobsen

Udvalg i klubben:

Kaniner (begyndere): Pia Jakobsen
Sportsudvalg (ungdom): Henrik Fahrenholz
Bane- og turneringsudvalg: Jytte Storm (formand), Bjarne Glassow Hansen, Dorte Madsen, Bjarne Hansen, John Laursen, Pia Jakobsen

Mentorer i Vallø Golfklub

Torben Barrett – mobil 3025 8950
email: torbenwbarrett@gmail.com

Jesper Jespersen – mobil 5192 4673
email: jj4673@gmail.com

Jan Andersen – mobil 4191 9997
email: andersen.jan.privat@gmail.com

Hanne M. Zeiler – mobil 2925 4460
email: hannemzeiler@gmail.com

Frank Høst – mobil 2790 2975
email: fam.hoest@mail.dk

Peter Houmøller – mobil 2763 2702
email: peter@pch-consult.dk

Steen Bøgelund Jensen – mobil 2330 2384
email: bratskov1b@gmail.com