DAMEKLUBBEN

Kære damespiller i Vallø Golf,

Bestyrelsen i Valmuerne byder dig velkommen til en ny sæson på Vallø Golfcenter.

I kraft af dit medlemskab som hverdags- eller fuldtidsmedlem i Vallø Golfklub og med gyldigt DGU kort, har du mulighed for at være medlem af Valmuerne.

Vi er en flok damer på alle niveauer, som hygger os med golfspillet.

Kontingent for 2020 er 250 kr, som venligst bedes betalt til

REG.NR.: 1436 – KONTONR.: 6269-683-641

Ved indbetaling bedes navn og medlemsnummer i Vallø Golfklub påført. Kontingent dækker hjælp til præmier og matcher m.v.

Du er først spilleberettiget i Valmuernes turneringer, når kontingentet er indbetalt.

       

Endelig blev det muligt at slå golfsæsonen i gang for Valmuerne, dameklubben i Vallø Golf og naturligvis med behørig afstand, hvilket ikke er svært på en golfbane, samt afspritning af hænder. Forventningsfulde damer, deriblandt 3 nye medlemmer, var klar til at slå ud i det smukkeste sommervejr. På den velplejede bane med tætklippet semirough, og den flotteste bølgende rough i knæhøjde spillede damerne en runde, hvor der var ekstra rul på bolden, da fairways er meget tørre. Det kunne også ses på scoren, hvor der var mange topscorere og kamp om de flotte præmier i form af gavekort fra Wunderwear i Jernbanegade i Køge. Lene Mørkholt løb med sejren skarpt forfulgt af Kirsten Winther-Olsen og med Gitte Kure og Joan Nielsen på de næstepladser.

Efter matchen nød damerne under højt humør en lækker frokost hos Jens Janniche i Vallø Spisehus.

Dameklubbens næste arrangement er en weekendtur til Falster med spil på Marielyst og Falster golfbane.

 

Kære damespiller i Vallø Golf,

Bestyrelsen i Valmuerne byder dig velkommen til en ny sæson på Vallø Golfcenter.

Som fuldtidsmedlem i Vallø Golfklub (Senior Intro, Light og plus), har du mulighed for at være medlem af Valmuerne. Vi er en flok damer på alle niveauer, som hygger os med golfspillet, og vi har plads til mange flere.

Kontingent for 2020 er kun kr. 250,00 som venligst bedes indbetalt på reg.nr. 1436 kontonr. 6269-683-641

Vi har et godt tilbud til damer i Vallø Golf, som ikke tidligere har været medlem af dameklubben. For 250 kr. er du medlem af Valmuerne i 2020 samt gratis deltagelse i dameklubbens åbningsmatch incl. en lækker frokost efter matchen. Ved indbetaling bedes navn og medlemsnummer i Vallø Golfklub påført. 

Kontingent dækker hjælp til præmier og matcher mm.

Vi spiller hver tirsdag med start fra kl. 16.00 til 16.30.

Tilmelding er åben i Golfbox frem til kl. 23.59 søndag før spilledagen – du vælger selv hvilken starttid der passer dig bedst mellem kl. 16.00 og 16.30. Vi mødes ved hul 1 og trækker scorekort, inden vi spiller.

I 2020 vil dameklubben gerne præmiere spilleren med flest spillede runder i dameklub regi, d.v.s. spil på tirsdage (ikke matcher). For deltagelse i konkurrencen skal du lægge dit scorekort underskrevet af et medlem i dameklubbens postkasse inden for hoveddøren under opslagstavlen. Desuden vil der være præmie til spilleren med samlet højeste score i dameklub regi.

Samtidig gøres tirsdagen fra kl. 09.00 til kl. 16.30 til “damedag”, hvilket betyder, at du kan deltage i konkurrencen hele tirsdagen, hvis du har spillet sammen med – og fået scorekortet underskrevet af et dameklubmedlem.

Konkurrencen løber frem til generalforsamlingen tirsdag den 27. oktober 2020, hvor præmierne overrækkes.

En gang om måneden – i månederne maj til august – spiller vi månedsmatch. Se venligst datoerne i aktivitetskalender længere nede og på Vallø Golfs årshjul. Matchfee er 100 kr.

Sæsonen slutter med afslutningsmatch søndag den 27. september 2020.

Ved alle matcher slutter vi af med spisning og præmier fra vores sponsorer.

Du er meget velkommen i Valmuerne uanet om du har højt eller lavt handicap, har tid og lyst til at spille hver tirsdag en gang imellem eller til matcherne. Der er plads til alle.

Aktivitetsliste 2020

 

Søndag d. 19. april Åbningsmatch – udsat
Tirsdag d. 26. maj Månedsmatch – aflyst
Lørdag d. 27 – søndag d.28 juni Sommertur med overnatning på Liselund Hotel  – Nykøbing F, og spil på Marielyst Golf og Falster Golf.
Tirsdag d. 30. juni Månedsmatch
Tirsdag d. 28. juli Månedsmatch
Lørdag d. 1. august Endagstur, golfbane endnu ikke fastlagt
Tirsdag d. 25. august Månedsmatch
Lørdag d. 12. september Endagstur, golfbane endnu ikke fastlagt
Søndag d. 27. september Afslutningsmatch
Tirsdag d. 27. oktober Generalforsamling
Søndag d. 6. december Julematch

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for Valmuerne for yderligere information.

Vi ønsker dig en rigtig god golfsæson og glæder os til at se dig på golfbanen i 2020

            Harty Sørensen – Formand 28443631               dameklubben@valloe-golf.dk

             Dorte Pedersen – Kasserer 40469720                dameklubben@valloe-golf.dk

             Grethe Lolck – Sekretær  20897601                    grethelolck@gmail.com

Medlemmer

Senior fuldtids- og senior hverdagsmedlemmer i Vallø Golfklub kan optages som medlemmer i Dameklubben Valmuerne. Aldersgrænse 18 år.

Max. Hcp 54 med DGU kort.

Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales senest ved åbningsmatchen i april. Kontingentet dækker hjælp til præmier, porto, matcher m.v.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal som minimum bestå af en formand, en sekretær og en kasserer.

Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og vælges for 2 år.

Kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og vælges for 2 år.

Derudover vælges hvert år en revisor og så vidt muligt en revisorsuppleant.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende stemme.

Sæsonen:

Sæsonen løber fra Vallø Golfklubs åbningsmatch i april til Vallø Golfklubs afslutningsmatch i oktober.

 

Spilleplan:

Bestyrelsen fastlægger sæsonens matchprogram. Der spilles hver tirsdag eftermiddag, og den sidste tirsdag i hver måned spilles der månedsmatch.

Regnskab:

Kassereren fremlægger på generalforsamlingen Valmuernes årsregnskab, som er godkendt og underskrevet af Revisor.

Ordensforskrifter og spilleregler:

Er de samme som Vallø Golfklubs vedtægter og regler.

Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling sidste tirsdag i oktober måned. Dagsorden udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Opløsning af Dameklubben:

Ved opløsning af dameklubben tilfalder kontant indestående og præmier Vallø Golfklub.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.